Menu

catering dietetyczny

catering dietetyczny

Stowarzyszenie Kondominium Management- długu Collection Agency

Prawie wszystkie stowarzyszenia będą musiały przeprowadzić zbiory w pewnym momencie. Jak stowarzyszenie zdecyduje się przeprowadzić zbiory mogą mieć głęboki wpływ na przyszłe konsekwencje prawne. W jaki sposób Państwa stowarzyszenie obsługiwać kolekcje? Zwykle są cztery metody, które stowarzyszenie może wybrać podczas wykonywania zbiorów:

zbiory wewnętrzne dokonywane przez Zarząd są zwykle wykonywane przez własny kontrolowane skojarzeń. Często Zarząd Generalny zajmie wysiłki komunikacyjne i zbieranie na rzecz stowarzyszenia.

Spółka zarządzająca może wykonywać stowarzyszenie zatwierdzone i zakontraktowane, oznaczony, zadania zbiórki przed skierowaniem do agencji windykacyjnej lub kancelarii, na przykład telefon, list, zagrożenie dla pozwać nas.

Skierowanie do agencji windykacyjnej.

Skierowanie do kancelarii.

Z kolekcji wewnętrznych, stowarzyszenie działa jako firma windykacyjna. Gdy stowarzyszenie zdecyduje się wykonać tego typu zbiorów kładą Stowarzyszenia na bezpośrednie ryzyko prawne dla wszelkich naruszeń Collection Practice ustawy Fair Debt (ACT) w. O ile środek przypisanej stowarzyszenia jest kompetentny zasad i przepisów ustawy, stowarzyszenie może być odpowiedzialny za każde naruszenie.

Nawet prosta sprawa wydawania zawiadomienie o niedobór może wywołać wymagane zawiadomienie do dłużnika Act. Stowarzyszenie powinno dać dłużnikowi pisemnego, uzasadnionego i jasnego okres dla dłużnika do rozstrzygania ewentualnych błędów z długu. Ponadto zawiadomienie o wykroczenia powinny odwoływać się, że list jest od komornika i wszelkie informacje mogą być wykorzystane do tego celu. Bez odpowiedniego powiadomienia, stowarzyszenie może zostać wykluczony z wykorzystaniem informacji uzyskanych w wysiłku zbiórki.

- autor artykułu